O mukana.IT

mukana.IT

doświadczenie i odpowiedzialność

mukana.IT to marka prezentująca kilkanaście lat działania w branży IT.

Streścić je można w hasłach: doświadczenie, wiarygodność, zaufanie, odpowiedzialność, rzetelność.

mukana.IT

doświadczenie i odpowiedzialność

Doświadczenie zdobywane nauką i praktyką - wciąż rozwijane i ugruntowywane.
Wiarygodność działania - oferowane usługi opierają się na pewności i legalności.
Zaufanie klientów i pracodawców - budowane przez lata, na niezmiennie wysokim poziomie.
Odpowiedzialność - fundament budowy zaufania, dzięki któremu mukana.IT może podejmować się poważnych zleceń.
Rzetelność - starannie i sumiennie realizowane prace, szerokie wsparcie i dokładne analizy - to cenią klienci.

Wybrane szkolenia i certyfikaty:

Profesjonalny PM w branży IT - certyfikat PRINCE2 Foundation
Podstawy testowania - certyfikat ISTQB
Analiza i modelowanie w IT - UML2
Profesjonalne kadry sektora MMSP / Zarządzanie procesami organizacji
Oracle 9i: Wprowadzenie do SQL
Oracle 8i: Administrowanie BD